Система за мебелни вратички - 501

501

МДФ мебелни фронтове с PVC фолио от серия 500 " Престиж "

 Система на мебелни фронтове "501" представена с ПВЦ фолио " Светлосиня структура "

 

 

 

 

 

 

 

 

ВФ-501

Врата
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 210

max 2750

min 210

max 2000

Мембрани

min 210

max 2350

min 210

max 1120

В-501

Витрина
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 210

max 2750

min 210

max 2000

Мембрани

min 210

max 2350

min 210

max 1120

В4Д-501

Витрина с делители
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 352

max 2750

min 346

max 2000

Мембрани

min 352

max 2350

min 346

max 1120

В6Д-501

Витрина с делители
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 290

max 2750

min 346

max 2000

Мембрани

min 290

max 2350

min 346

max 1120

В8Д-501

Витрина с делители
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 360

max 2750

min 346

max 2000

Мембрани

min 360

max 2350

min 346

max 1120

ВФВ-501

Витрина с импост
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 428

max 2750

min 296

max 2000

Мембрани

min 428

max 2350

min 296

max 1120

ВИ-501

Витрина с импост
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 428

max 2750

min 296

max 2000

Мембрани

min 428

max 2350

min 296

max 1120

ВР-501

Витрина с решетка
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 296

max 2750

min 296

max 2000

Мембрани

min 296

max 2350

min 296

max 1120

ВФР-501

Витрина с решетка
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 428

max 2750

min 296

max 2000

Мембрани

min 428

max 2350

min 296

max 1120

ВРИ-501

Витрина с решетка
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 428

max 2750

min 296

max 2000

Мембрани

min 4258

max 2350

min 296

max 1120

ПБФ-501

Панел без фрезован канал
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 120

max 2750

min 120

max 2000

Мембрани

min 120

max 2350

min 120

max 1120

П-HW<120

Панел с H или W под 120 мм.
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 40

max 2750

min 40

max 2000

Мембрани

min 40

max 2350

min 40

max 1120

БФ-501

Бутилиера
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 170

max 2370

min 130

max 209

Мембрани

min 170

max 2350

min 130

max 209

БФД-501

Бутилиера декоративна
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 346

max 2750

min 146

max 199

Мембрани

min 346

max 2350

min 146

max 199

БФД1-501

Бутилиера декоративна
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 346

max 2750

min 196

max 399

Мембрани

min 346

max 2350

min 196

max 399

ВГ-501

Група вратички
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя

min 716

max 916

min 596

max 896

ВДЛ-501

Врата декоративна
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя

min 716

max 916

min 346

max 396

ВДД-501

Врата декоративна
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя

min 716

max 916

min 346

max 396

ВФД-501

Врата декоративна
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 360

max 360

min 595

max 2000

Мембрани

min 360

max 2350

min 595

max 1200

ВФД1-501

Врата декоративна
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 346

max 550

min 596

max 2000

Мембрани

min 346

max 550

min 596

max 1120

ЧФ-501

Чекмедже
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 130

max 209

min 170

max 2000

Мембрани

min 130

max 209

min 170

max 1120

ЧФД-601

Чекмедже декаративно
Облицовка/Покритие Височина Ширина
Боя

min 116

max 345

min 496

max 2000

Мембрани

min 116

max 345

min 496

max 1120

ЧФС-601

Чекмедже за подправки
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя

min 96

max 345

min 146

max 597

ЪП-1

Неподвижен ъгъл
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя min 716
max 2350
40х40
Ограничени размери

ПФ-1

Пиластър
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя min 436
max 2350
50
75
100
Ограничени размери

ПФД-1

Пиластър
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя min 436
max 2350
50
75
100
Ограничени размери

ПФ-501

Пиластър
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя min 436
max 2350
50
75
80
Ограничени размери

ПФ1-501

Арка
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя min 436
max 2350
100
Ограничени размери

ПФ2-501

Пиластър
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя min 346
max 2350
100
Ограничени размери

ПФ3-501

Пиластър
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя min 346
max 2350
150
Ограничени размери

ДА-1

Арка
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 130 min 596
max 1200
Ограничени размери

ДАФ-1

Арка
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 130 min 496
max 1200
Ограничени размери

ДАФД-1

Арка
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 130 min 496
max 1200
Ограничени размери

ДАФД-501

Арка
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 130 min 496
max 896
Ограничени размери

ДАФД1-501

Арка
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 125 min 496
max 896
Ограничени размери

ДАФД2-501

Арка
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 150 min 496
max 896
Ограничени размери

ДП-501

Пиластър
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 60 min 400
max 2350
80
Ограничени размери

Б–1

Балюстрада
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 80 min 496
max 1120
Ограничени размери

ПБ-1

Балюстрада
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 80 min 396
max 896
Ограничени размери

КП-1

Корниз горен
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 100 min 600
max 2500
Ограничени размери

КП-1В

Корниз горен
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 100 min 600
max 2500
Ограничени размери

КПФ-1

Корниз горен
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 100 min 600
max 2500
Ограничени размери

КФ-1

Корниз горен
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 40 min 600
max 2500
50
70
Ограничени размери

КФ-2

Корниз горен
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 40 min 600
max 2500
50
70
Ограничени размери

Ф-1

Фриз
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 54 min 600
max 2500
Ограничени размери

Ф-2

Фриз
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 54 min 600
max 2500
Ограничени размери

Ф-3

Фриз
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 54 min 600
max 2500
Ограничени размери

Ф-4

Фриз
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 54 min 600
max 2500
Ограничени размери

Ф-5

Фриз
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 54 min 600
max 2500
Ограничени размери

Ц-1

Цокъл
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 100 min 600
max 2500
Ограничени размери

ЦФ-1

Цокъл
Облицовка/Покритие Височина Ширина
ПВЦ фолио и Боя 100 min 600
max 2500
Ограничени размери

 

 

Мебелните фронтове "501" имат сложна форма на декорация, създавана от 7 фрези.

Системата от мебелни вратички може да бъде изработена с боя или PVC  фолио с възможност за последващо довършване с патина и лак.

Най-интересните MDF фасади на мебелите от тази система изглеждат като вратички с покритие  от дървоподобни матови PVC фолиа и дървоподобни фолиа с патина и състарени ефекти.

Вратички, изработени от MDF, "облечени" с PVC фолиа от системата "501", са подходящи за окомплектовка на мебели както в класически, така и в съвременен модерен стил: кухни, дневни, спални комплекти, гардероби, скринове, мебели за детска стая, мебели за баня, офис мебели, мебели за хотели, търговско оборудване.

Поръчката за мебелни вратички от серията 501 може да бъде направена от калкулатор на мебелни фронтове или посредством изтеглен формуляр. 

Формулярът за поръчка за мебелни фасади  може да бъде изтеглен от "Личен кабинет" в раздела на хоризонталното меню.

Различни чертежи на сечения, технически регламенти, монтажни схеми и друга информация можете да намерите на страницата „Техническа информация за изработка на мебелни фронтове“ в раздела на горното хоризонтално меню „Информация“.

;

Популярни електрически камини

Популярни продукти

Последни отзиви

Гардероб МИЛАНО МГ900-1/2-V3

4b20dw
31.03.2024
🔰 TRАNSАСТIОN 0.750000 ВТС. Continue => https://telegra.ph/BTC-Transaction--130906-03-14?hs=8779c087c65bec44a53ce4c1e5a412c5& 🔰

Гардероб МИЛАНО МГ2000-1/2/3/4-V20

rc21t9
31.03.2024
✔ Transaction 68 953 Dollars. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--406087-03-14?hs=0234a9177cf26157d689c058e12c721f& ✔

Гардероб МИЛАНО МГ2000-1/2/3/4-V20

46rwua
31.03.2024
🔶 TRАNSАСТIОN 0,7500 ВTC. Next >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--379275-03-14?hs=aec8e3e9b0a3386a29dc7cc4ddcb81fb& 🔶

Гардероб МИЛАНО МГ2000-1/2/3/4-V20

ijclqg
31.03.2024
↔ + 0.750000 ВТС. Receive => https://telegra.ph/BTC-Transaction--289124-03-14?hs=fc21b2feca48c8369e09e61e09a6ae03& ↔

Гардероб МИЛАНО МГ2000-1/2/3/4-V20

e10lkn
31.03.2024
🔄 TRАNSАСТIОN 0,750000 ВТС. Continue > https://telegra.ph/BTC-Transaction--348904-03-14?hs=a06433d19266d2fc59139db3794bf034& 🔄

Гардероб МИЛАНО МГ2000-1/2/3/4-V20

lmr3dr
31.03.2024
🔆 Transaction 58 842 Dollars. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--369845-03-14?hs=35c2816bf3ed1feb3ce2f1c2332ab4bd& 🔆

Дизайнерска кухня, с финишно покритие от патина, с.400 и с.500

c269bl
31.03.2024
🔶 You got 69 579 Dollars. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--745466-03-14?hs=18fd0f9bf4bca6751d7b4af64f527565& 🔶

Кухня СИЦИЛИЯ модел 480-1 3.8м, цена по запитване

76wbbr
27.03.2024
↕ ТRАNSFЕR 0.7576 ВТС. Get =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--530977-03-14?hs=46131757af78937fe8c0f73ddbe80592& ↕

Aбонирай се за бюлетина на MASOMI

{{ _.node.title }}
Discount - {{ discount }}
{{ _.node.tag.name }}
{{ desc.value }}

{{ _.node.priceOld }}

{{ _.node.price | number : 2 }} {{ _.node.currency }}

Характеристики

: {{ desc.value }}

Available options

Contact details

Thank you for ordering

An error has occured

Our operator will contact you soon

Please contact us via chat/email or call us

Използваме политика за поверителност и бисквитки, за да ви осигурим възможно най-доброто преживяване в нашия уебсайт – вижте тук. Чрез използването на нашия уебсайт вие се съгласявате със запаметяването на бисквитки и политиката ни за поверителност във вашето устройство.

I agree