Order facade

{{ $index + 1 }} {{ step }}
{{ order.facade.title }}
{{ order.facade.title }} Remove
{{ order.material.i18nName }} Remove
{{ order.selectedColorOrFilm.type === 'none' ? 'No cover' : order.selectedColorOrFilm.i18nName }} Remove
{{ order.selectedColorOrFilm.i18nName }}

Straight

 • {{ item.field_title.und.0.value }}

  {{ order.facadeTypes[item.field_type.und.0.tid].i18nName }}

  {{ order.facadeTypes[item.field_type.und.0.tid].i18nName }}

  Add to cart

Radius

 • {{ item.field_title.und.0.value }}

  {{ order.facadeTypes[item.field_type.und.0.tid].i18nName }}

  {{ order.facadeTypes[item.field_type.und.0.tid].i18nName }}

  Add to cart

Decorative elements

 • {{ item.field_title.und.0.value }}

  {{ order.facadeTypes[item.field_type.und.0.tid].i18nName }}

  {{ order.facadeTypes[item.field_type.und.0.tid].i18nName }}

  Add to cart

Selected straight facades

Item Height Width Count Options Area m2 Sum Comment Actions
{{ $index + 1 }}
Item

{{ item.field_title.und.0.value }}

{{ order.facadeTypes[item.field_type.und.0.tid].i18nName }}

Height

min {{ order.selectedColorOrFilm.type === 'films' ? item.field_min_dimensions_pvc_height.und.0.value : item.field_min_dimensions_height.und.0.value }}

max {{ order.selectedColorOrFilm.type === 'films' ? item.field_max_dimensions_pvc_height.und.0.value : item.field_max_dimensions_height.und.0.value }}

Width

min {{ order.selectedColorOrFilm.type === 'films' ? item.field_min_dimensions_pvc_width.und.0.value : item.field_min_dimensions_width.und.0.value }}

max {{ order.selectedColorOrFilm.type === 'films' ? item.field_max_dimensions_pvc_width.und.0.value : item.field_max_dimensions_width.und.0.value }}

Height

min {{ item.minHeight }}

max {{ item.maxHeight }}

{{ item.width }} Height

min {{ item.dimensions[item.widthOrHeightSelect].minHeight }}

max {{ item.dimensions[item.widthOrHeightSelect].maxHeight }}

Width

min {{ item.dimensions[item.widthOrHeightSelect].minWidth }}

max {{ item.dimensions[item.widthOrHeightSelect].maxWidth }}

Count
Options
Area m2
{{ item.area | number: 2 }}
Sum
{{ item.sum | number: 2 }}
Comment
Total area {{ selectedItems.straight.area | number: 2 }}
Total count {{ selectedItems.straight.count }}
Small area charge {{ selectedItems.straight.smallAreaCharge | number: 2 }} BGN
Total price {{ selectedItems.straight.sum | number: 2 }} BGN

Selected radius facades

Item Height Width Count Options Area m2 Sum Comment Actions
{{ $index + 1 }}
Item

{{ item.field_title.und.0.value }}

{{ order.facadeTypes[item.field_type.und.0.tid].i18nName }}

Height

min {{ order.selectedColorOrFilm.type === 'films' ? item.field_min_dimensions_pvc_height.und.0.value : item.field_min_dimensions_height.und.0.value }}

max {{ order.selectedColorOrFilm.type === 'films' ? item.field_max_dimensions_pvc_height.und.0.value : item.field_max_dimensions_height.und.0.value }}

Width

min {{ order.selectedColorOrFilm.type === 'films' ? item.field_min_dimensions_pvc_width.und.0.value : item.field_min_dimensions_width.und.0.value }}

max {{ order.selectedColorOrFilm.type === 'films' ? item.field_max_dimensions_pvc_width.und.0.value : item.field_max_dimensions_width.und.0.value }}

Height

min {{ item.minHeight }}

max {{ item.maxHeight }}

{{ item.width }} Height

min {{ item.dimensions[item.widthOrHeightSelect].minHeight }}

max {{ item.dimensions[item.widthOrHeightSelect].maxHeight }}

Width

min {{ item.dimensions[item.widthOrHeightSelect].minWidth }}

max {{ item.dimensions[item.widthOrHeightSelect].maxWidth }}

Count
Options
Area m2
{{ item.area | number: 2 }}
Sum
{{ item.sum | number: 2 }}
Comment
Total count {{ selectedItems.radius.count }}
Small area charge {{ selectedItems.radius.smallAreaCharge | number: 2 }} BGN
Total price {{ selectedItems.radius.sum | number: 2 }} BGN

Selected decorative elements

Item Height Width Count Options Area m2 Sum Comment Actions
{{ $index + 1 }}
Item

{{ item.field_title.und.0.value }}

{{ order.facadeTypes[item.field_type.und.0.tid].i18nName }}

Height

min {{ order.selectedColorOrFilm.type === 'films' ? item.field_min_dimensions_pvc_height.und.0.value : item.field_min_dimensions_height.und.0.value }}

max {{ order.selectedColorOrFilm.type === 'films' ? item.field_max_dimensions_pvc_height.und.0.value : item.field_max_dimensions_height.und.0.value }}

Width

min {{ order.selectedColorOrFilm.type === 'films' ? item.field_min_dimensions_pvc_width.und.0.value : item.field_min_dimensions_width.und.0.value }}

max {{ order.selectedColorOrFilm.type === 'films' ? item.field_max_dimensions_pvc_width.und.0.value : item.field_max_dimensions_width.und.0.value }}

Height

min {{ item.minHeight }}

max {{ item.maxHeight }}

{{ item.width }} Height

min {{ item.dimensions[item.widthOrHeightSelect].minHeight }}

max {{ item.dimensions[item.widthOrHeightSelect].maxHeight }}

Width

min {{ item.dimensions[item.widthOrHeightSelect].minWidth }}

max {{ item.dimensions[item.widthOrHeightSelect].maxWidth }}

Count
Options
Area m2
{{ item.area | number: 2 }}
Sum
{{ item.sum | number: 2 }}
Comment
Total count {{ selectedItems.decorative.count }}
Small area charge {{ selectedItems.decorative.smallAreaCharge | number: 2 }} BGN
Total price {{ selectedItems.decorative.sum | number: 2 }} BGN
Add more Next

Membrane doors a total of {{ order.totalCount }} pieces worth {{ order.totalPrice }} BGN.

Цветовете и текстурите се показват условно. Точни мостри са налични в нашия офис.
Всички размери са посочени без да се отчита дебелината на облицовъчния материал (PVC фолио, бои и др.).
 

Общата цена на фасадните елементи от всеки цвят не може да бъде по-ниска от минимално допустимата и е еквивалентна на цената на 1.3 кв.м за мембранни вратички и 1 кв.м за боядисани. Това ще бъде взето предвид в общата сума при поръчката.

Straight facades
Price
{{ $index }}

{{ order.facade.title }}; {{ order.material.name }}; {{ order.facadeTypes[item.field_type.und.0.tid].i18nName }}; {{ item.height }}x{{ item.width }}; {{ order.overtaking[item.overtaking_tid].i18nName }}; {{ order.bases[item.base_tid].i18nName }}

With loops

Both sides

Horizontal layout

With patina

Gloss varnish

Grinding

Priming

{{ item.sum | number: 2 }}
Total area {{ selectedItems.straight.area | number: 2 }}
Small area charge {{ selectedItems.straight.smallAreaCharge | number: 2 }} BGN
Total count {{ selectedItems.straight.count }}
Total price {{ selectedItems.straight.sum | number: 2 }} BGN
Radius facades
Price
{{ $index }}

{{ order.facade.title }}; {{ order.material.name }}; {{ order.facadeTypes[item.field_type.und.0.tid].i18nName }}; {{ item.height }}x{{ item.width }}; {{ order.overtaking[item.overtaking_tid].i18nName }}; {{ order.bases[item.base_tid].i18nName }}

With loops

Both sides

Horizontal layout

With patina

Gloss varnish

Grinding

Priming

{{ item.sum | number: 2 }}
Total area {{ selectedItems.radius.area | number: 2 }}
Small area charge {{ selectedItems.radius.smallAreaCharge | number: 2 }} BGN
Total count {{ selectedItems.radius.count }}
Total price {{ selectedItems.radius.sum | number: 2 }} BGN
Decorative facades
Price
{{ $index }}

{{ order.facade.title }}; {{ order.material.name }}; {{ order.facadeTypes[item.field_type.und.0.tid].i18nName }}; {{ item.height }}x{{ item.width }}; {{ order.overtaking[item.overtaking_tid].i18nName }}; {{ order.bases[item.base_tid].i18nName }}

With loops

Both sides

Horizontal layout

With patina

Gloss varnish

Grinding

Priming

{{ item.sum | number: 2 }}
Total area {{ selectedItems.decorative.area | number: 2 }}
Small area charge {{ selectedItems.decorative.smallAreaCharge | number: 2 }} BGN
Total count {{ selectedItems.decorative.count }}
Total price {{ selectedItems.decorative.sum | number: 2 }} BGN
Your cart total

Total count {{ order.totalCount }}

Total area {{ order.totalArea | number: 2 }}

Total price {{ order.totalPrice | number: 2 }}

Clear cart Edit order Next
Login form
Register form
{{order.comment_left_characters}}
Price

{{ order.facade.title }}; {{ order.material.name }}; {{ order.facadeTypes[item.field_type.und.0.tid].i18nName }}; {{ item.height }}x{{ item.width }}; {{ order.overtaking[item.overtaking_tid].i18nName }}; {{ order.bases[item.base_tid].i18nName }}

With loops

Both sides

Horizontal layout

With patina

Gloss varnish

Grinding

Priming

{{ item.count }} {{ item.sum | number: 2 }}

{{ order.facade.title }}; {{ order.material.name }}; {{ order.facadeTypes[item.field_type.und.0.tid].i18nName }}; {{ item.height }}x{{ item.width }}; {{ order.overtaking[item.overtaking_tid].i18nName }}; {{ order.bases[item.base_tid].i18nName }}

With loops

Both sides

Horizontal layout

With patina

Gloss varnish

Grinding

Priming

{{ item.count }} {{ item.sum | number: 2 }}

{{ order.facade.title }}; {{ order.material.name }}; {{ order.facadeTypes[item.field_type.und.0.tid].i18nName }}; {{ item.height }}x{{ item.width }}; {{ order.overtaking[item.overtaking_tid].i18nName }}; {{ order.bases[item.base_tid].i18nName }}

With loops

Both sides

Horizontal layout

With patina

Gloss varnish

Grinding

Priming

{{ item.count }} {{ item.sum | number: 2 }}
Total area {{ order.totalArea | number: 2 }}
Total count {{ order.totalCount }}

Delivery

(Delivery cost is aproximative)

{{ order.delivery | number: 2 }} BGN
Total price {{ order.total | number: 2 }} BGN

Sorry something went wrong.

Thank you for ordering.

Wait until redirect

Calculating delivery

Популярни електрически камини

Popular products

Recent reviews

SALERNO-410-1 3

6mayec
23.07.2023
🌍 Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=1cbebce5696756e900ed5a885fedfe6f 🌍

Кремона-410-1 3,1 л.м.

x1qf4w
23.07.2023
🌍 Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=c10cfc1c11f92f10760892078601ca2a 🌍

BERGAMO 410-1 3,2м

tmw3og
23.07.2023
🌍 Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=8670abaf01adc33f21a5b0e0cac44474 🌍

Wardrobe VENICE ВГ3252-1-V1

67iig7
23.07.2023
🌍 Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=2f62cc37c719b74a971997247e7382f0 🌍

Wardrobe VENICE ВГ2252-3-V11

h6r32s
23.07.2023
🌍 Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=d12fbf14990e343f57dddf02a342fd05 🌍

900-1-3

9b7itv
23.07.2023
🌍 Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=84a340c45a4c0ba86cc00212d7d766c8 🌍

900-1-3

csvf1q
23.07.2023
🌍 Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=009991f7fc1e98d1876d24d13f952121 🌍

900-1-3

hmizwu
23.07.2023
🌍 Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=98f4a86eace20fc56f00e1e99be49e04 🌍

900-1-3

pn2940
23.07.2023
🌍 Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=380895420ac8a6b4cc84a69f7100078c 🌍

900-1-3

ha8za6
23.07.2023
🌍 Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=50ae502e0958ce775ac910478ce173ef 🌍

Subscribe on newsletter

{{ _.node.title }}
Discount - {{ discount }}
{{ _.node.tag.name }}
{{ desc.value }}

{{ _.node.priceOld }}

{{ _.node.price | number : 2 }} {{ _.node.currency }}

Characteristics

: {{ desc.value }}

Available options

Contact details

Thank you for ordering

An error has occured

Our operator will contact you soon

Please contact us via chat/email or call us

Cookie Policy. We use a privacy policy and cookies to provide you with the best possible experience on our website. By using our website, you agree to save cookies and our privacy policy on your device.

I agree